Předmětem podnikání společnosti DITECH CZ s.r.o. je tradiční výroba zařízení pro krmivářský průmysl, dále pak také konstrukce a výroba jednoúčelových strojů. Společnost zaměstnává 10 lidí, kteří v případě potřeby kooperují s dalšími subjekty.
 
Společnost DITECH CZ s.r.o. vznikla v lednu 2005 jako dceřiná společnost firmy DIBAQ a.s. (www.dibaq.cz), oddělením střediska pro výrobu a údržbu strojů a výrobních zařízení na granulovaná a extrudovaná krmiva. Toto středisko existovalo od roku 1997, kdy tehdejší majitel společnosti, Ing. Zdeněk Štěpánek, zřídil strojní dílnu pro vývoj a realizaci vlastních technologií a uskutečnění svých investičních záměrů.
Mateřská společnost Dibaq a.s., specialista na výživu zvířat, působí na českém trhu od roku 1992, tehdy pod názvem FITMIN a.s. Je součástí jednoho z předních světových producentů a dodavatelů krmiv pro domácí a hospodářská zvířata. Spolupráce mezi mateřskou a dceřinou společností je velice úzká a zároveň oboustranně výhodná - DITECH zajišťuje nepřetržitý servis na veškerá zařízení, která jsou do společnosti Dibaq a.s. dodávána, na druhou stranu má možnost zkoušet, sledovat a neustále zdokonalovat svá zařízení v reálných podmínkách nepřetržitého provozu. 
 
Společnost DITECH CZ s.r.o. je dynamickou nízkonákladovou firmou, spolehlivým partnerem, který je schopen nabídnout a realizovat jakýkoli požadavek zákazníka v předmětu našeho podnikání - od nejmenších dílčích zakázek až po dodání technologických celků, tzv. „na klíč“.
  
Společnost DITECH CZ s.r.o. je od prosince roku 2013 držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro činnost výroba a servis strojů a zařízení.
 
 Certifikat ISO CZ   Certifikat ISO EN
 

Copyright © 2012 - 2019 Ditech CZ s.r.o. | Dibaq a.s. | Fitmin